Henvist af egen læge
44 48 15 07
Telefontid dagligt (ikke onsdag)
kl. 11.00 - 13.00
Privat/henvist af sundhedsforsikring
44 48 13 25
Telefontid dagligt kl. 9.00 - 11.00
Injurymap logo

Elektronisk patientanamnese


Patient empowerment (tilrettet version af artikel fra Dagens Medicin, 2012)

I Reuma klinikken i Værløse er både lægen og patienten velforberedte til konsultationen. Klinikkens ejer, Pierre Schydlowsky, speciallæge i reumatologi, har nemlig udviklet Medortis, et software ekspertsystem, som gennem anvendelse af webbaserede skemaer, gør det muligt at optage sygehistorier hjemmefra. Svarene omdannes automatisk til en tekst der anvendes som journal rapport. Systemet er dynamisk, således at de spørgsmål man bliver stillet afhænger af de svar der er givet på foregående spørgsmål. Systemet kan tilpasses alle specialer.

Patient empowerment
Sygehistorien er en vigtig del af den reumatologiske konsultation, men i den klassiske situation, hvor en patient blot møder op, går en del af tiden med at indhente oplysninger som patienterne ikke altid kan huske, særligt fordi de ikke har opfattet dem som relevante. Tidligere indlæggelser, og vanlig medicin er typiske eksempler herpå. Besvares spørgsmålene i hjemmet, er der masser af tid til at finde oplysningerne frem. Samtidig bliver patienterne klar over hvilke spørgsmål behandleren finder af betydning. Patienterne har endvidere mulighed for at give udtryk for forventninger til konsultationen, og for at kommentere spørgsmålene. Konsultationen tager således baggrund i patientens ønsker, og ikke alene i behandlerens, i overensstemmelse med patient empowerment begrebet.

Rapporten
Skemaerne indeholder op til 100 mulige spørgsmål, og hundredevis af mulige svar. I starten kom svarene tilbage som afkrydsede skemaer, i form af mange sider, hvilket dårligt var til at håndtere. Udfordringen var at finde en metode som omdannede svarene til en letlæselig men samtidig fyldestgørende rapport. Hele den proces har taget ca. 5 år. Når en patient har udfyldt et skema, får vi automatisk en meddelelse herom. Sekretæren logger sig på www.medortis.dk, og kopierer journalen over i behandlerens lægesystem.

Ressource besparende og fyldestgørende
”Jeg har en sygehistorie før jeg overhovedet har set patienten” siger Pierre Schydlowsky. Denne læser jeg igennem lige inden konsultationen, hvorefter jeg gennemgår de væsentligste elementer med patienten. Sygehistorien er fyldestgørende, da patienterne har haft rigelig tid til at finde de relevante oplysninger frem. Konsultationen bliver ikke kortere, men mere fokuseret. Herudover skal jeg ikke bruge tid på at diktere, og sekretæren slipper for at skulle skrive anamnesen.

Stor patient tilfredshed
I en lille undersøgelse, fandtes stor tilfredshed hos patienterne ved brug af systemet. Det spørgsmål som scorede højst var om patienterne, ved anvendelse af Medortis, havde mulighed for for at stille spørgsmål til behandleren som de ellers kunne have glemt. 93% svarede ja til dette. 87% mente at konsultationen blev mere fokuseret.

Privatlivspolitik